Multitalentovaný umelec so zameraním na herectvo a spev

Patrí k mediálne známym tváram svojej generácie s profilom všestranného umelca, ktorý vďaka spájaniu svojich schopností a talentu dokáže nájsť široké uplatnenie nielen doma, ale i v zahraničí. Jeho umelecké aktivity sú žánrovo veľmi pestré, pôsobí v činohre, v televízii, vo filme, v opere, v koncertných gala show a na komerčnom hudobnom poli.

Pre svoj kultivovaný verbálny prejav a kvalitné spevácke remeslo je často vyhľadávaný, aj ako moderátor – spevák. Spev a herectvo sa v jeho umeleckom živote prelínajú, preto ich vníma ako rovnocenné.

1995
PRVÁ FILMOVÁ ROLA
21
FILMOVÝCH A SERIÁLOVÝCH ROLÍ
1000
SPEVÁCKYCH VYSTÚPENÍ