Dobré srdce, pokora, poctivosť a úcta ku „kumštu“. Je neúnavný v hľadaní a objavovaní svojich možností. Jeden z najvšestrannejších umelcov a ľudí vôbec, akých som stretol…